АДМIНIСТРАТИВНI ПРАВОВIДНОСИНИ

Рубрики Послуги

Посадові особи органів державної влади частенько порушують права фізичних та юридичних осіб і діють перевищуючи свої повноваження. Особливо це стосується соціальної сфери. Адміністративні спори – це унікальний вид спорів, оскільки однією з сторін по даному виду суперечок обов’язково виступає суб’єкт владних повноважень (державний орган або хто-небудь з його посадових осіб). Відмінною особливістю адміністративних спорів є те, що дані суперечки не носять характеру майнових суперечок.

Вони спрямовані на оскарження рішень органів державної влади, дій і бездіяльності їх посадових осіб, а також на те, щоб зобов’язати ці органи до виконання своїх обов’язків або ж утриматися від виконання таких дій:

• визнання недійсними рішень органів державної влади, прийнятих у будь-якій сфері життя;

• спори за позовами митного органу пов’язані з вилученням, конфіскацією товару, що перетинає кордон;

• оскарження постанови про порушення митних правил (не доставка товару в зону митного контролю) та застосування санкцій;

• оскарження рішень податкової служби;

• будь-які інші спори, що виникають в результаті порушень прав особистості у сфері публічно-правових відносин органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, іншими суб’єктами при здійсненні ними владних управлінських функцій, які виникають в процесі здійснення ними комерційної діяльності. Інтереси і права підприємців можуть бути порушені недобросовісними контрагентами, постачальниками товарів і послуг, кредиторами, партнерами і навіть державними органами. Від виникнення розбіжностей в ході підприємництва ніхто в даний час не застрахований.

У такому випадку наші фахівці за допомогою кваліфікованої консультації допоможуть вам розв’язати проблему переговорним шляхом або дозволити вже створилася конфліктну ситуацію в судовому порядку. Ми можемо запропонувати Вам наступні послуги:

• попередній аналіз представлених клієнтом документів (договорів, угод, ділового листування);

• виявлення джерел суперечок і формування позиції;

• обґрунтування претензій, ведення листування для досудового врегулювання спорів;

• складання позовів та всіх необхідних для судового розгляду процесуальних документів по будь-яким спорах;

• представництво в судах, державних органах та структурах.