СУПРОВIД ПIДПРИЄМСТВА

Рубрики Послуги

Правовий супровід діяльності дозволяє ефективно вирішувати не тільки проектні, а й поточні завдання клієнта у сфері правової підтримки. Переваги такого способу правового забезпечення діяльності бізнесу – це можливість залучати вузьких фахівців у різних галузях права. Нами розроблені регламенти юридичної обслуговування, які дозволяють структурувати правове обслуговування, забезпечити повну прозорість та інформованість клієнта про проведені заходи, розподілити повноваження всередині підприємства в частині узгодження завдань, схвалення кошторисів на виконання окремих послуг.

Наші юристи нададуть вам правову допомогу в наступних питаннях:

• надання інформаційних консультацій по цікавого клієнта питання з можливістю надання комплексних правових висновків;

• аналітичний моніторинг законодавства у певних сферах господарської діяльності, юридичні висновки з поточних питань діяльності компаній з урахуванням новацій законодавства та прогнозування тенденцій у правовому регулюванні певних сфер діяльності;

• комплексна юридична експертиза установчих та інших документів підприємства, договорів на їх відповідність вимогам чинного в Україні законодавства, а також з метою виявлення можливих ризиків і шляхів їх мінімізації;

• надання консультацій та рекомендацій щодо усунення виявлених у процесі юридичної діагностики ризиків і / або недоліків у правовому забезпеченні діяльності компанії;

• проведення комплексного юридичного аудиту (включаючи перевірку кадрової, бухгалтерської, договірної, фінансової роботи підприємства) та підготовка зведеного висновку з посиланням на виявлені недоліки, ризики та рекомендаціями щодо їх усунення. які виникають в процесі здійснення ними комерційної діяльності. Інтереси і права підприємців можуть бути порушені недобросовісними контрагентами, постачальниками товарів і послуг, кредиторами, партнерами і навіть державними органами. Від виникнення розбіжностей в ході підприємництва ніхто в даний час не застрахований. У такому випадку наші фахівці за допомогою кваліфікованої консультації допоможуть вам розв’язати проблему переговорним шляхом або дозволити вже створилася конфліктну ситуацію в судовому порядку. Ми можемо запропонувати Вам наступні послуги:

• попередній аналіз представлених клієнтом документів (договорів, угод, ділового листування);

• виявлення джерел суперечок і формування позиції;

• обґрунтування претензій, ведення листування для досудового врегулювання спорів;

• складання позовів та всіх необхідних для судового розгляду процесуальних документів по будь-яким спорах;

• представництво в судах, державних органах та структурах.